Turn Your Data Center Power Equations Up-Side Down

Reserve now Aktiebok News

FAQ Elementica

Var ser jag mitt innehav och aktieboken?

Den fullständiga aktieboken upprättas på Bahnhofs huvudkontor. Du kan kontrollera din inbetalning på https://www.elementica.se/innehav

Vad innebär det att försäljningsfasen är förlängd?

Försäljningsprocessen drar ut på tiden och därför är byggstarten uppskjuten. Byggstart förutsätter en stor internationell aktör som kund. Elementica kan byggas, men det går inte att säga när. Bolaget har minskat utgifterna för att möta en längre försäljningsfas.

Vad innebär detta för aktieägarna i Elementica?

Huvuddelen av kapitalet finns kvar i bolaget. Aktieägarna kan vara trygga med att vi är försiktiga och förbereder oss för en förlängd försäljningsoperation. Men självklart är det tråkigt att vi inte har ett datum för byggstart eller notering. Det innebär att ingen organiserad handel sker i aktien.

Nyheter om dotterbolaget Elementica presenteras i samband med Bahnhofs ordinarie delårsrapporter, eller när det finns en större nyhet att berätta om.

Hur gör jag om jag vill sälja mina aktier? Kommer dessa aktier köpas/säljas på en börs i framtiden?

Styrelsens avsikt är att ordna handel på börsen vid lämplig tidpunkt, men i dagsläget sker ingen handel i Elementica-aktien. Det finns ingen garanterad tidplan för när så kommer att ske. Det betyder att du kan behöva behålla dina aktier i stället för att kunna sälja dem.

En publik notering av Elementica-aktien ska ske när det är lämpligt. Styrelsens bedömning är att detta förutsätter ett beslut om byggstart.

Hur mycket av bolagets kapital har gått åt?

Huvuddelen av kapitalet från emissionen finns kvar i bolaget. Aktieägarna kan vara trygga med att styrelsen agerar försiktigt och förbereder bolaget för en förlängd försäljningsoperation.

Nyheter om dotterbolaget Elementica presenteras i samband med Bahnhofs ordinarie delårsrapporter, eller när det finns en större nyhet att berätta om.

 

 

När kommer mer information?

Nyheter om dotterbolaget Elementica presenteras i samband med Bahnhofs ordinarie delårsrapporter, eller när det finns en större nyhet att berätta om.

Vilka risker och möjligheter finns med att köpa aktier i Elementica?

Se gärna avsnittet om risker i Memorandumet. Börsveckan kallade Elementica "en spännande högriskplacering". Källa: https://www.avanza.se/placera/telegram/2015/11/16/borsveckan-ser-elementica-som-en-spannande-hogriskplacering.html

Varför har jag blivit tilldelad färre aktier än jag beställde?

Det är inte ovanligt vid emissioner där intresset är stort att intressenterna tilldelas ett mindre antal aktier. En spridning i ägandet är gynnsamt för alla eftersom det underlättar en senare handel på börsen med aktien. 

Hur ser ägarförhållandena ut?

Före emissionen äger K.N. Telecom AB 20% av aktierna i Elementica och Bahnhof AB äger 80%. K.N. Telecom är moderbolaget i Bahnhof-koncernen.

I årsredovisningen i Memorandumet står att det finns 20 000 000 aktier i Elementica. Men i sammanfattningen anges 10 000 000. Vad gäller?

Antalet aktier minskades från 20 000 000 till 10 000 000 när bolaget blev publikt. Båda uppgifterna stämmer alltså.

Var kan jag se Memorandumet?

 Memorandumet som låg till underlag för emissionen finns här: https://www.elementica.se/ElementicaMemorandum.pdf

PRESS AND MEDIA ENQUIRIES
Jon Karlung, CEO, Bahnhof AB / Elementica AB
info@elementica.se