Turn Your Data Center Power Equations Up-Side Down

Reserve now Aktiebok News

Publicerad: 2019-04-15
Korrigerad: 2019-05-13

Aktieägarna i Elementica Data Center Construction AB (publ) ("Elementica") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 14 maj 2019 klockan 15.00 på Scandic Grand Central, Kungsgatan 70, Stockholm.

Rätt att delta i årsstämman har sådan aktieägare som antecknats som aktieägare i aktieboken avseende förhållandena den 8 maj 2019. Aktieboken finns sökbar på hemsidan elementica.se. Aktieägare som företräds av ställföreträdare eller ombud skall kunna uppvisa en av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Legitimation krävs för att deltaga på stämman.

Anmälan om deltagande i årsstämman bör göras senast den 10 maj klockan 17.00. Anmälan kan skickas till Bahnhof antingen under adress Bahnhof AB, Att: Angelica Svensson, Tunnelgatan 2, 111 37 STOCKHOLM, eller elektroniskt via e-post till angelica.svensson@bahnhof.net- vänligen uppge namn och person- eller organisationsnummer. I förekommande fall bör fullmakt för ställföreträdare och ombud bifogas.

Läs mer

Årsredovisning 2018

Aktieägarna i Elementica Data Center Construction AB (publ) ("Elementica") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 15 maj 2018 klockan 15.00 på moderbolaget Bahnhofs kontor med adress Tunnelgatan 2, Stockholm.

 Läs mer.

Årsrapport 2017

Summary in English: Water pipes connecting Fortum's heating plant to the site of Elementica Data Center are now in place.

Foto: Kristina Sahlén

Nu ligger de rör på plats som i Värtahamnen skall binda samman Bahnhofs planerade datahall Elementica med Fortum Värmes biokraftvärmeverk ett stenkast därifrån. Jon Karlung, vd på Bahnhof och Anders Egelrud, vd på Fortum Värme hoppas på raka rör mot gröna datahallar och en alltmer hållbar stad.

– Att vi nu bygger rören som ska koppla samman Elementica med Fortum Värmes fjärrvärmenät visar att storskalig värmeåtervinning från datahallar är en realitet och inte bara en idé för framtiden. Vi jobbar intensivt för att Stockholm inom en tioårsperiod ska bli ett internationellt centrum för storskaliga gröna datahallar som bidrar till stadens uppvärmning, säger Anders Egelrud.

Tack vare Fortum Värmes affärsmodell Öppen Fjärrvärme kommer Bahnhofs planerade nya datahall Elementica kunna återvinna all överskottsvärme som uppstår när servrarna arbetar, till fjärrvärmenätet. Ledningarna som nu dras ska leda överskottsvärmen från Elementica direkt in i Värtaverket där Fortum Värme förädlar den till fjärrvärme.

– Vi kan nu bygga en av världens grönaste datahallar och samtidigt erbjuda mycket konkurrenskraftiga priser för serverkunderna. Elementica visar hur otroligt smart det är att placera datahallar i citylägen och återvinna energi istället för att elda för kråkorna, säger Bahnhofs VD Jon Karlung.

När Bahnhofs datahall Elementica står på plats blir den en av Stockholms största. Fullt utbyggd kan den återvinna 112 GWh värme per år till fjärrvärmenätet. Det motsvarar hela leveransen av fjärrvärme i exempelvis Mora, en stad med cirka 20 000 invånare. Samtidigt blir Elementica en av världens grönaste och mest hållbara datahallar.

Läs mer på http://www.oppenfjarrvarme.se/nyheter/roren-binder-samman-fortum-varme-och-bahnhofs-elementica/

Elementica bearbetar just nu möjliga kunder genom en konsult på plats i Tyskland.

Underlag för information till tysk media finns översatt till tyska. Bearbetning av möjliga kunder har skett i bland annat Potsdam.

Nästa större aktivitet sker på World Hosting Day (16/3).

PRESS AND MEDIA ENQUIRIES
Jon Karlung, CEO, Bahnhof AB / Elementica AB
info@elementica.se