Turn Your Data Center Power Equations Up-Side Down

Reserve now Aktiebok News
Elementica minskar utgifterna för att möta förlängd försäljningsprocess
15/09/2016

Styrelsen för Elementica Data Center Construction AB har beslutat att minska utgifterna för att möta en förlängd försäljningsprocess. Bakgrunden är att anläggningen ännu inte uppnått tillräcklig beläggning för att motivera byggstart.

 
Elementica är ett dotterbolag i Bahnhof-koncernen med affärsidén att uppföra en serverhall med kapacitet på 21 MW i Stockholm.
 
– Försäljningsprocessen tar längre tid än vi hoppats och därför skjuter vi upp byggstarten. Vi kan fortfarande gå i mål, men det förutsätter en stor internationell aktör som kund. Vi ser också att det är nödvändigt att hushålla med bolagets ekonomiska medel. Konkret betyder det att vi minskar det team som arbetar med införsäljningen, säger Jon Karlung, vd för Elementica och Bahnhof.
 
På vilket sätt kommer försäljningen att bedrivas framöver?
 
– Affärsidén är nu känd bland stora internationella aktörer. Den som avser att etablera en stor serverhall i Norden kommer alltid att överväga Elementica, tack vare våra insatser inom marknadsföring och närvaro på IT-mässor i flera länder. Det finns hemsida, ett upparbetat kontaktnät, marknadsföringsmaterial på flera språk, modell, presentationer, med mera. Dessutom fortsätter vi naturligtvis att tala om Elementica med relevanta kontakter, säger Jon Karlung.
 
Varför går det inte att säga i dagsläget när byggstart sker?
 
– Vi har hela tiden sagt att vi behöver en viss beläggning på förhand för att få till stånd en serverhall av den här storleken. Vi tror att Elementica kan bli verklighet, men det går inte att säga när. Därför gör vi oss redo för en längre försäljningsfas.
 
Vad innebär det här för en publik notering av aktien?
 
– En publik notering av Elementica-aktien ska ske när det är lämpligt. Styrelsens bedömning är att detta förutsätter ett beslut om byggstart.
 
Vad innebär detta för aktieägarna i Elementica?
 
– Huvuddelen av kapitalet finns kvar i bolaget. Aktieägarna kan vara trygga med att vi är försiktiga och förbereder oss för en förlängd försäljningsoperation. Men självklart är det tråkigt att vi inte har ett datum för byggstart eller notering. Det innebär att ingen organiserad handel sker i aktien.
 
När kommer mer information nästa gång?
 
– Nyheter om dotterbolaget Elementica presenteras i samband med Bahnhofs ordinarie delårsrapporter, eller när det finns en större nyhet att berätta om.

PRESS AND MEDIA ENQUIRIES
Jon Karlung, CEO, Bahnhof AB / Elementica AB
info@elementica.se